Regulamin Biegu III Sokołowska RUNda

 

Data: 8 września 2019 r.

 

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja imprez biegowych oraz biegania jako najbardziej naturalnej formy ruchu.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, promocja profilaktyki prozdrowotnej oraz ruchu jako najlepszej formy dbania o zdrowie.
 3. Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej regionu poprzez aktywizację sportową lokalnej społeczności.
 4. Wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej na terenie powiatu sokołowskiego.
 5. Budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród uczestników biegu, organizacja imprezy sportowej zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego poprzez maksymalną redukcję materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, w szczególności opakowań jednorazowych.

 

II. Organizator:

Organizatorem Biegu Sokołowska RUNda jest Be Alive, ul. Blaszana 1 /113, 03-703 Warszawa

www.bealive.pl, e-mail: organizator@sokolowskarunda.pl

 

III. Miejsce, termin i dystans zawodów:

Zalew Niewiadoma k. Sokołowa Podlaskiego,

08 września  2019 r (niedziela),

Limit uczestników: 400 (łącznie na dystansach 5 i 10 km)

Dystans

– 1 RUNda dookoła jeziora – ok. 5,4 km, limit czasu 50 min

– 2 RUNdy dokoła jeziora – ok. 10,8 km, limit czasu 90 min

 

IV. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce Rejestracja lub na stronie www.datasport.pl .
 2. W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do 15 min przed zawodami.
 3. Biuro zawodów będzie czynne od 8:30 do 11:45.

IVa . Odbiór Pakietów startowych

Odbiór pakietów startowych:

 • w dniu 7.09.2019 w godz. 10:30- 20:00 w Sokołowskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 27 w Sokołowie Podlaskim.
 • w dniu 8.09.2019 w w godz. 8:30 -10:45 ( w zależności od dystansu) Biurze Zawodów na terenie miasteczka biegowego nad Zalewem Niewiadoma.

W tych dniach będą możliwe zapisy na biegi ( płatność tylko gotówką). Przy zapisach w dniach 7 i 8.09.2019 nie gwarantujemy wybranego rozmiaru koszulki.

 

V. Program imprezy

8 września 2019 r. – niedziela

– 8.30 – 10:30 – zapisy w biurze zawodów na biegi dzieci, odbiór pakietów startowych i weryfikacja zawodników

– 8.30 – 11.45 – zapisy w biurze zawodów na dystanse 5 i 10 km, odbiór numerów startowych i weryfikacja zawodników

– 11:00 – bieg dzieci 7 lat i młodsze (roczniki do 2012) na dystansie 300 m.

– 11:15  bieg dzieci 8-10 lat (roczniki 2011 – 2009) na dystansie 600 m.

– 11:35  bieg dzieci 11-13 lat (roczniki 2008 – 2006) na dystansie 1000 m.

– 11:35  bieg dzieci 14- 16 lat (roczniki 2005 – 2003 urodzone po 9 września) na dystansie 1000 m.

– 11.50 – odprawa techniczna

– 12.00 – start biegu III Sokołowska RUNda na 5 km – limit czasu 50 min

– 13:00 – start biegu III Sokołowska RUNda na 10 km – limit czasu 90 min

– 13:15 – dekoracja biegów dzieci

– 14.30 – dekoracja na dystansach 5 i 10 km, oficjalne zakończenie zawodów.

 

VI. Udział w zawodach

 1. W biegu głównym ( 5 i 10 km) Sokołowska RUNda mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start.
 2. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów oraz na stronie www.sokolowskarunda.pl. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 

VII. Klasyfikacje

 1. Generalna Mężczyzn
 2. Generalna Kobiet
 3. Kategorie Wiekowe: K/M 19 (16-19lat), K/M20 (20-29lat), K/M30 (30-39lat),  K/M40 (40-49lat), K50+, M50, M60+
 4. Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

 

VIII. Nagrody

Biegi dzieci

1, 2, 3 miejsce z każdej kategorii wiekowej chłopców

1, 2, 3 miejsce z każdej kategorii wiekowej dziewcząt

Nagrody dystans 10 km ( 2 rundy dookoła jeziora) 

1 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

2 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

3 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

Nagrody dystans 5 km ( 1 runda dookoła jeziora) – Bieg o Puchar Wójta Gminy Sabnie

1 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

2 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

3 miejsce Open K i M – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda rzeczowa

Nagroda specjalna 

1 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn dla najlepszej mieszkanki i mieszkańca Sokołowa Podlaskiego – puchar Sokołowskiej RUNdy oraz nagroda specjalna. Do klasyfikacji zaliczany jest najlepszy czas okrążenia wśród uczestników biegu na 5 i 10 km. Zwycięzcy tej kategorii mogą zostać klasyfikowani również w swoich kategoriach wiekowych oraz open.

 

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – puchary.

Wszyscy uczestnicy dostaną na mecie pamiątkowe medale.

Dla wszystkich uczestników biegu, na koniec zawodów po uhonorowaniu zwycięzców, odbędzie się losowanie nagród.

Nagrody rzeczowe wręczane są tylko i wyłącznie w dniu zawodów. Istnieje możliwość odbioru pucharu w siedzibie Organizatora.

 

IX. Wyniki

 1. Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku na sms, pod warunkiem podania numer telefonu przy rejestracji.
 2. Wyniki końcowe będą wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu.

 

X. Opłaty startowe

 1. Rejestracja na dystansach 5 i 10 km do dnia 15.07.2019 – 30 zł
 2. Rejestracja na dystansach 5 i 10 km po 15.07.2019 do dnia 5.09.2019– 40 zł ( limit 400 os.)
 3. Bieg dzieci 7 lat i młodsze ( roczniki do 2012 r.) – bezpłatnie
 4. Bieg dzieci w pozostałych kategoriach – 20 zł
 5. Zapisy w biurze zawodów w dniu 7 i 8.09.2019  – 50 zł (wszystkie kategorie biegów dzieci oraz 5 i 10 km)

Opłaty indywidualne można wykonać jedynie za pomocą płatności on-line, dostępnych po zapisaniu się na zawody lub w Biurze Zawodów w przypadku zapisania się w dniu zawodów.

Opłata startowa wpłacona po 15 sierpnia nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego. 

 

XI. W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:

 1. Na mecie: pamiątkowy medal, wodę, izotonik,
 2. W pakiecie startowym: koszulkę lub inny okolicznościowy element ubioru
 3. 1 punkt nawadniania, w którym będzie woda,
 4. 1 poczęstunek regeneracyjny, w którym będą owoce, ciasto, woda,
 5. Chipowy pomiar czasu,
 6. Udział w losowaniu nagród,
 7. Ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie,
 8. Opieka medyczna w trakcie zawodów,
 9. Ewentualne upominki od sponsorów.

 

XII. Zwrot wpisowego:

 1. Do dnia 15 czerwca 2019  75% wpisowego,
 2. Do dnia 30 czerwca 2019 50% wpisowego,
 3. Po 30 czerwca 2019 wpisowe nie podlega zwrotowi,
 4. Przepisanie pakietu na innego zawodnika – bezpłatnie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem ( mail: biuro@sokolowskarunda.pl). Możliwość zamiany zawodnika do dnia 2.09.2019. Po tej dacie brak możliwości zamiany zawodnika.

 

XIII. Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.
 2. Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.
 3. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
 6. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 7. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 8. Organizator ostrzega o możliwości niedopuszczenia do startu zawodnika pod wpływem ww. środków.
 9. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
 10. Reklamacje należy składać pisemnie do godziny 14:30 w dniu zawodów.
 11. Wszystkich zawodników startujących w biegu Sokołowska RUNda obowiązuje niniejszy regulamin.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.