Opłaty startowe

 1. Rejestracja na dystansach 5 i 10 km do dnia 15.07.2019 – 30 zł
 2. Rejestracja na dystansach 5 i 10 km po 15.07.2019 do dnia 5.09.2019– 40 zł ( limit 400 os.)
 3. Bieg dzieci 7 lat i młodsze ( roczniki do 2012 r.) – bezpłatnie
 4. Bieg dzieci w pozostałych kategoriach – 20 zł
 5. Zapisy w biurze zawodów w dniu 7 i 8.09.2019  – 50 zł (wszystkie kategorie biegów dzieci oraz 5 i 10 km)

Opłaty indywidualne można wykonać jedynie za pomocą płatności on-line, dostępnych po zapisaniu się na zawody lub w Biurze Zawodów w przypadku zapisania się w dniu zawodów.

Opłata startowa wpłacona po 15 sierpnia nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego. 

 

 W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:

 1. Na mecie: pamiątkowy medal, wodę, izotonik,
 2. W pakiecie startowym: koszulkę lub inny okolicznościowy element ubioru
 3. 1 punkt nawadniania, w którym będzie woda,
 4. 1 poczęstunek regeneracyjny, w którym będą owoce, ciasto, woda,
 5. Chipowy pomiar czasu,
 6. Udział w losowaniu nagród,
 7. Ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie,
 8. Opieka medyczna w trakcie zawodów,
 9. Ewentualne upominki od sponsorów.

 

Zwrot wpisowego:

 1. Do dnia 15 czerwca 2019  75% wpisowego,
 2. Do dnia 30 czerwca 2019 50% wpisowego,
 3. Po 30 czerwca 2019 wpisowe nie podlega zwrotowi,
 4. Przepisanie pakietu na innego zawodnika – bezpłatnie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem ( mail: biuro@sokolowskarunda.pl). Możliwość zamiany zawodnika do dnia 2.09.2019. Po tej dacie brak możliwości zamiany zawodnika.