KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Sprawy organizacyjne, kontakt ze sponsorami

Be Alive, ul. Blaszana 1/113, 03-703 Warszawa

NIP: 823-153-69-92

organizator@sokolowskarunda.pl

Zuzanna Załoga

 

KONTAKT DO KOORDYNATORA WOLONTARIATU:

Karolina Załoga, Tel. 502 270 130

Zapisy na wolontariat:

wolontariat@sokolowskarunda.pl

 

Biuro zawodów:

Sprawy organizacyjne, kontakt z mediami

biuro@sokolowskarunda.pl

 

Konto bankowe Organizatora

Be Alive Zuzanna Załoga

Santander Bank Polska PLN: 23 1910 1048 2266 4875 1404 0001