KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Sprawy organizacyjne, kontakt ze sponsorami

Be Alive, ul. Blaszana 1/113, 03-703 Warszawa

NIP: 823-153-69-92

bealive@bealive.pl

Zuzanna Załoga ( 604 054 092)

 

KONTAKT DO KOORDYNATORA WOLONTARIATU

Zapisy na wolontariat:

wolontariatrunda@gmail.com

 

Biuro zawodów:

Sprawy organizacyjne, kontakt z mediami

bealive@bealive.pl

 

Konto bankowe Organizatora

Be Alive Zuzanna Załoga

Santander Bank Polska PLN: 23 1910 1048 2266 4875 1404 0001