Zasady bezpieczeństwa podczas IV Sokołowskiej RUNdy

Podczas IV Sokołowskiej RUNdy  obowiązywał będzie rygor sanitarny. Wszystkich uczestników prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad organizacyjnych.   Obsługa zawodów – wolontariusze – Ubrani w maseczki podczas trwania zawodów – wolontariusze mający kontakt z żywnością i napojami noszą rękawiczki   Biuro Zawodów i odbiór Pakietów Startowych: – W Biurze Zawodów dostępny będzie preparat do…